Öğretmenler Nasıl Müzik Eğitimi Verir?

Eğitim bilimi alanında geliştirilen kuram ve araştırmalar, toplumların eğitime bakışlarını ve eğitim anlayışlarını etkileyerek onların şekillenmesinde önemli roller almışlardır. Terzi (2011, s. 76), eğitim örgütlerinin üstlendikleri görev gereği sürekli gelişmek durumunda olduklarını, toplumun beklentileri doğrultusunda yenilendiklerini ifade etmiştir. Türkiye’de cumhuriyetin ilanından bu yana, eğitim alanında farklı yaklaşımlardan ve kuramlardan etkilenilmiştir….

1 3 4 5