Trinity College London Sertifikası Nasıl Alınır?

Londra Trinity Koleji, İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler Hükümeti Yeterlilik ve Sınav Yönetmeliği Dairesi (Ofqual) tarafından tanınan, 1877 yılında kurulmuş ve 55 farklı ülkede ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini sürdüren bir akreditasyon kuruluştur. Her yıl Trinity College London popüler, caz, çağdaş ve klasik müzik alanlarında seviye sınavları düzenler. Yılda 650 bin…

London College Of Music Sertifikası Nasıl Alınır?

University of West London’a bağlı olarak yürütülen bir program olan London College of Music (LCM) 100 yılı aşkın bir süredir İngiltere’de ve yurt dışında çeşitli seviyeler için Müzik, Tiyatro ve İletişim dallarında sınavlar düzenlemektedir (http://www.uwl.ac.uk). Devamını Oku

Sınav Programları ve İçeriği

Sınavlar, üç ayrı kategoride ele alınabilir. Birinci kategoride, geçme veya kalma olmayan sınavlar yer alır. Bunlar; 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış hazırlık sınavı ve 21 yaşın üzerindeki yetişkinler için tasarlanmış icra değerlendirmesi sınavıdır. İkinci kategori, giderek zorlaşan sekiz ayrı aşamayı kapsayan aşamalı sınavlardır. Üçüncü kategori ise, üç ayrı…

Müzik Eğitiminde Dünyada Uygulanan Sertifika Programları

Dünyada uygulanan sertifika programlarının temel amacı, öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmek ve sonuç olarak belgelemektir. Bu sınavlara katılan öğrencilerin birçoğu özel dersler ya da özel kurs merkezleri aracılığıyla, bazıları ise kendi kendine müzik öğrenimlerine devam etmektedirler. Bu sınavlar sayesinde öğrenciler, aldıkları eğitim ile ilgili bir durum tespitinde bulunabilmektedir. Devamını Oku

Müzik Sertifika Programları

Sertifika, kişinin belli bir konuda eğitim aldığının ve bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunun uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi sonucu resmiyete ve belgeye dökülmüş halidir. Dünyada pek çok müzik sınavları yapan ve sınavlar sonucunda sertifikalar veren kurumlar olduğu bilinmektedir. Türkiye’de sertifika programı olarak geçen bu programlar, uygulandığı diğer ülkelerde ‘music examination…

Türkiye’de Özengen Müzik Eğitimi

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye’de yaygın müzik eğitimi adına çeşitli kurum kuruluş, dernek ve dershaneler bu alanda faaliyet göstermiş ve halen göstermektedir. Yaygın müzik eğitimi veren kurumların başında gördüğü talep ve tercih edilmeleri bakımından özel müzik merkezleri gelmektedir. Son zamanlarda belediyeler, açmış oldukları müzik kursları ile bu eğitimi veren yerler…

Özengen (Amatör) Müzik Eğitimi

Amatör müzik eğitimi yaygın eğitim kapsamında ele alınırsa daha doğru bir yaklaşımla incelenebilir. Bu bağlamda önce yaygın eğitimi incelemek gerekir. İkiz (2010)’a göre, yaygın eğitim örgün eğitimle beraber veya örgün eğitimin dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır. Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur. Her yaş grubu için (çocuk,…

Sanat Eğitimi ve Müzik Eğitimi

Eğitimin ana dalı insan ve toplumdur. Bu sebepten dolayı, her bir toplum için ayrı eğitim anlayışları geliştirilmiştir ve eğitim kavramı, yüzyıllardır tartışılagelmiş, pek çok düşünür tarafından farklı tanımlanan bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Sanat eğitiminin önemini anlatabilmek için önce eğitim kavramlarından bahsetmek gerekmektedir. Devamını Oku

Akış Kuramı ile İlgili Araştırmalar

Büyükdere (2006) ’nin, örtülü zekâ inanışlarının hedef oryantasyonu üzerindeki etkisi ve hedef oryantasyonunun da akış ve iş tatmini üzerlerindeki etkisi incelediği araştırmasında, iki ayrı örneklem grubu kullanılmıştır. Araştırmaya 130 adet tiyatro oyuncusu ve 117 adet ilköğretim okulu öğretmeni katılmıştır. Her iki örneklem grubunda da zekânın gelişe bilirliğine inananların gelişemeyeceğine inananlara…

Eğitimde Güdü Kavramı ile İlgili Araştırmalar

Bilen (1995)’in, işbirlikli öğrenme yönteminin; müzik bilgilerinin öğrenilmesi, şarkı söyleme becerilerinin gelişmesi, müziğe ilişkin tutumlar ve güdüsel süreçler üzerindeki etkilerini incelediği araştırmasında, ilköğretim 4. sınıfa devam eden üç grup ile çalışılmıştır. Sınıflardan birinde işbirlikli öğrenme, ikincisinde nota ile öğrenme, üçüncüsünde de kulaktan notalı öğrenme yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonunda işbirlikli öğrenmenin…