Çalgı Eğitimi ve Motivasyon

Müzik eğitiminin en önemli ana başlıklarından birisini çalgı eğitimi temsil etmektedir. Çalgı eğitimini Demirkaya (2015:18) “çalgının gerektirdiği teknik donanım ve beceriyi kazandırma, çalgının ait olduğu müzik türünün kuramı, kuralları ve repertuvarının yanı sıra çalgının tarihsel sürecini de içine alan bir eğitim sürecidir.” şeklinde tanımlamıştır. Çalgı eğitiminde amaçlanan durum, öğrencinin çalgısının…

Müzik Eğitimi Nasıl Yapılır?

Eğitim, hayatın her alanında bireylere hedeflenen doğrultuda düşünce ve davranış değişikliği kazandıran, çoğu zaman planlanmış bir süreçtir. Yaşamı, daha nitelikli bir hâle getirmek için insan doğduğu andan itibaren bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çeşitli eğitim ortamlarının içinde bulunmaktadır. Literatürde, eğitim kavramına yönelik birbirine benzer tanımlar görmek mümkündür. Bu tanımlardan…

Elektronik Dergilerin Ortaya Çıkısı

Elektronik ortamda bulunan dergilerin erisimi hızlı ve düsük maliyetli ürünler olması giderek daha fazla derginin bu alana kaymasına yol açan en basta gelen nedenlerden birisidir. Basılı dergilerin masraflarını karsılamak amaçlı yüksek abonelik fiyatları belirlemesi, tepki olarak bile elektronik dergilere geçmek için bir neden sayılabilir. Devamını Oku

Elektronik Yayıncılıkla İlgili Sorunlar

Geleneksel yayıncılıkla karsılastırıldıgında elektronik yayıncılık yukarıda bahsedilenlerin dısında baska avantajlar da saglamaktadır. “Yayıncı, yazar, editör ve hakemler arasındaki tüm yazısmalar ve çalısmaların gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi elektronik olarak yürütüldügünden, bir makale veya kitabın degerlendirmeye sunulmasıyla yayını arasında geçen süre çok kısalmaktadır.”(Tonta, 1997) Devamını Oku

İnternet ve Elektronik Yayın Formatları

Bugün, resmi, gayri resmi, kurum, kisi veya tüzel kisi, bilgilerini ticari veya ticari olmayan amaçlarla, sahip oldukları bilgiyi elektronik ortamda paylasmakta, bunun yanında bazı bilgileri elektronik ortamdaki kullanıcılara sunabilmek için yatırımlar yapmakta ve çalısmaktadırlar. Bu paylasımlardan biri de “elektronik kütüphane”dir. Devamını Oku

1980 Sonrası Müzik Yayıncılığı

1980 yılı Türk toplumunda degisimlerin yasanmaya basladıgı yıldır. Bu yıllardan itibaren ithalatın desteklenmesi, daha önce bulunan döviz dolasım yasagının kaldırılması gibi ekonomik kararlarla ticarette girisimcilik artmıs, bu degisim toplum yasamına olumlu yansımaları olmustur. Bu olumlu yansımalardan biri de sadece müzik yayıncılıgı ile ilgili yayınevlerinin kurulmasıdır. Devamını Oku

Osmanlı’da Müzik Yayıncılığı

XIX. yüzyıl Osmanlı’da Batılılasma politikasının basladıgı degil, doruk noktasına ulastıgı yüzyıldır. Bu yüzyılda ilan edilen, Batılılasma politikasının son adımı olan Tanzimat Fermanı’na kadar, XVIII. yüzyılda Batılılasma yolunda birçok adımlar atılmıstır. Tarihe bakıldıgında Türk toplumundaki Batılılasma hareketinin siyasi sebepleri vardır ve bu sebepler her seferinde askeridir. Ancak zaman içinde alınan kararlar…

Cumhuriyet Döneminde Müzik Yayıncılığı

Cumhuriyet döneminde müzik yayıncılık tarihine bakıldıgında 1980’li yıllara kadar sistemli bir yayım faaliyetinden söz etmek zordur. Özellikle yayınlanan kitaplara bakıldıgında, müzik kitaplarının, yayınevlerinin listeleri arasına serpistirilmis tekil örneklerden öteye gitmedigi görülür. Yayınlanan güfte, metod, teori konularını içeren kitapların arasında çok önemli kaynak olarak kabul edilen, Suphi Ezgi’nin bes ciltlik “Ameli…

Türkiye’de Müzik Yayıncılığı

Tarih boyunca müzik insan hayatında önemli bir yeri olan sanattır. Müzik dendiği zaman akla sadece icracılar ve bestekârlar gelmemelidir. Bu alanda fikir ve görüşleriyle, müziğin teorisini ortaya koymaya çalışan bilim adamları vardır. Yaptıkları çalışmalar, yazdıkları eserlerle müziğin teorisini ortaya koymuşlardır. Devamını Oku

Özengen Müzik Eğitimi ile İlgili Yapılan Ulusal Araştırmalar

Buzduğu (2010) tarafından yapılan araştırmada, amatör müzik eğitiminin müziğin bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel işlevlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumları incelenmiştir. Amatör müzik eğitimi veren öğretmenler ve amatör müzik eğitimi alan öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi için beşli likert ölçek kullanılmıştır. Veriler frekans ( f ) ve yüzde (…