Çalgı Eğitimi ve Motivasyon

Müzik eğitiminin en önemli ana başlıklarından birisini çalgı eğitimi temsil etmektedir. Çalgı eğitimini Demirkaya (2015:18) “çalgının gerektirdiği teknik donanım ve beceriyi kazandırma, çalgının ait olduğu müzik türünün kuramı, kuralları ve repertuvarının yanı sıra çalgının tarihsel sürecini de içine alan bir eğitim sürecidir.” şeklinde tanımlamıştır. Çalgı…

Müzik Eğitimi Nasıl Yapılır?

Eğitim, hayatın her alanında bireylere hedeflenen doğrultuda düşünce ve davranış değişikliği kazandıran, çoğu zaman planlanmış bir süreçtir. Yaşamı, daha nitelikli bir hâle getirmek için insan doğduğu andan itibaren bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çeşitli eğitim ortamlarının içinde bulunmaktadır. Literatürde, eğitim kavramına yönelik birbirine benzer…

Özengen Müzik Eğitimi ile İlgili Yapılan Ulusal Araştırmalar

Buzduğu (2010) tarafından yapılan araştırmada, amatör müzik eğitiminin müziğin bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel işlevlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumları incelenmiştir. Amatör müzik eğitimi veren öğretmenler ve amatör müzik eğitimi alan öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi için beşli likert ölçek kullanılmıştır. Veriler frekans (…

Trinity College London Sertifikası Nasıl Alınır?

Londra Trinity Koleji, İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler Hükümeti Yeterlilik ve Sınav Yönetmeliği Dairesi (Ofqual) tarafından tanınan, 1877 yılında kurulmuş ve 55 farklı ülkede ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini sürdüren bir akreditasyon kuruluştur. Her yıl Trinity College London popüler, caz, çağdaş ve klasik müzik alanlarında seviye…

London College Of Music Sertifikası Nasıl Alınır?

University of West London’a bağlı olarak yürütülen bir program olan London College of Music (LCM) 100 yılı aşkın bir süredir İngiltere’de ve yurt dışında çeşitli seviyeler için Müzik, Tiyatro ve İletişim dallarında sınavlar düzenlemektedir (http://www.uwl.ac.uk). Devamını Oku

Sınav Programları ve İçeriği

Sınavlar, üç ayrı kategoride ele alınabilir. Birinci kategoride, geçme veya kalma olmayan sınavlar yer alır. Bunlar; 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış hazırlık sınavı ve 21 yaşın üzerindeki yetişkinler için tasarlanmış icra değerlendirmesi sınavıdır. İkinci kategori, giderek zorlaşan sekiz ayrı aşamayı kapsayan aşamalı sınavlardır….

Müzik Eğitiminde Dünyada Uygulanan Sertifika Programları

Dünyada uygulanan sertifika programlarının temel amacı, öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmek ve sonuç olarak belgelemektir. Bu sınavlara katılan öğrencilerin birçoğu özel dersler ya da özel kurs merkezleri aracılığıyla, bazıları ise kendi kendine müzik öğrenimlerine devam etmektedirler. Bu sınavlar sayesinde öğrenciler, aldıkları eğitim ile ilgili bir durum tespitinde…

Müzik Sertifika Programları

Sertifika, kişinin belli bir konuda eğitim aldığının ve bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunun uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi sonucu resmiyete ve belgeye dökülmüş halidir. Dünyada pek çok müzik sınavları yapan ve sınavlar sonucunda sertifikalar veren kurumlar olduğu bilinmektedir. Türkiye’de sertifika programı olarak geçen bu programlar,…

Türkiye’de Özengen Müzik Eğitimi

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye’de yaygın müzik eğitimi adına çeşitli kurum kuruluş, dernek ve dershaneler bu alanda faaliyet göstermiş ve halen göstermektedir. Yaygın müzik eğitimi veren kurumların başında gördüğü talep ve tercih edilmeleri bakımından özel müzik merkezleri gelmektedir. Son zamanlarda belediyeler, açmış oldukları müzik kursları…

Özengen (Amatör) Müzik Eğitimi

Amatör müzik eğitimi yaygın eğitim kapsamında ele alınırsa daha doğru bir yaklaşımla incelenebilir. Bu bağlamda önce yaygın eğitimi incelemek gerekir. İkiz (2010)’a göre, yaygın eğitim örgün eğitimle beraber veya örgün eğitimin dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır. Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur….